Ventspils novada skolu konkurss dabaszinībās un matemātikā 2024


Nolikums


Afiša


Konkursa spēles noteikumi


1. Konkurss notiek 3 kārtās:


 1. kārta 19.02.-25.02.2024.


 2. kārta 26.02.-03.03.2024.


 3. kārta 04.03.-10.03.2024.


2. Dalībnieki atbild uz jautājumiem mobilajā aplikācijā QREvented, reģistrējoties tajā katrai konkursa kārtai atsevišķi. Atbildes tiek akceptētas tikai kārtu norādītajos datumu intervālos.


3. Par katru atbildētu jautājumu dalībnieks saņem 1 punktu. Ja atbilde sniegta mazāk kā 2 minūšu laikā, tiek piešķirti papildus punkti, kurus aprēķina kā 120 - S, kur S ir sekunžu skaits, kas patērēts atbildei. Sekunžu skaits tiek skaitīts no brīža, kad aplikācijā parādās jautājums, līdz brīdim, kad ir ievadīta atbilde.


4. Lai piedalītos konkursa kārtās:


 a) aplikācijas iestatījumos jāpārliecinās, ka izvēlēts serveris https://qrevents.lv


 b) jāizvēlas "Interneta pasākums"


 c) jāievada pasākuma kods:


   dzk24 - iesildīšanās kārtai

   dzk24a - 1.kārtai

   dzk24b - 2.kārtai

   dzk24c - 3.kārtai

   kodi pieejami, sākot ar attiecīgās kārtas 1.datumu


 d) jāievada dalībnieka kods:


   Kxxxxxxx - lielais burts "K" un xxxxxxx - savs telefona numurs. Par savu dalību konkursā jāpaziņo savas skolas dabaszinību skolotājam (fizikas, ķīmijas, bioloģijas, ģeogrāfijas vai matemātikas), lai konkursa noslēgumā varētu publicēt rezultātus ar dalībnieku vārdiem un veikt apbalvošanu.


 e) jāspiež "Reģistrēties"


 f) aplikācijas darba logā ievadot manuāli kodu J1, parādīsies pirmais jautājums; ievadot kodu J2 - otrais jautājums, u.t.t., pavisam 15 jautājumi - līdz kodam J15, ieskaitot. Ievadīt jautājuma kodu var jebkurā laikā, kamēr notiek konkursa kārta. Atbildēt vēlams pēc iespējas ātri, lai varētu gūt papildus punktus.


 g) jāspiež "Sūtīt uz serveri", lai iesūtītu savas atbildes.


Interneta pieslēgums nepieciešams, reģistrējoties aplikācijā un iesūtot savas atbildes uz serveri.


 h) rezultātus var apskatīt aplikācijas izvēlnē (Menu). Detalizēti rezultāti ar papildpunktiem būs redzami pēc attiecīgās kārtas beigām.


 i) pirms nākošās kārtas aplikācijas izvēlnē izvēlas "Restartēt".


5. Video instrukcijas var noskatīties:


Android 


iPhoneREZULTĀTIIesildīšanās kārta


1.kārta


2.kārta


3.kārta


Koprezultāti