Instalējiet lietotni QREvented no Google Play (Android ierīcei) vai no Appstore (iOS ierīcei)

Startējiet lietotni

Lietotnes Iestatījumos servera vietrādē "Server URL" kā zināmo serveri izvēlieties: https://qrevents.lv

Sākuma logā izvēlieties Interneta pasākums

Ievadiet distances kodu: sample21

Ievadiet savu kodu kā "SExxxxxxxx", kur "xxxxxxxx" parasti ir dalībnieka telefona numurs, bet testa pasākumam var lietot jebkurus ciparus (0-9).

Spiediet Reģistrēties un varēs sākt ievadīt/skenēt QR kodus testa pasākuma kontrolpunktiem.

Tālāk->